Lycée Guillaume Kroll

Amateur-Funk-Atelier

Amateur-Funk-Cours 2018


Schüler a Memberen vum LGK kennen am Hierscht 2018 un engem Cours deelhuelen deen op d'Amateurfunk-Lizenz fierbereed (HAREC a NOVICE). De Cours as Dënsdes an Donnësdes am LTE jeweils vun 18.30 - 20.45 ab Ufank Oktober 2018 bis Mëtt Januar 2019.

Weider Informatiounen gin et hei: LARU Amateurfunk-Kursus.

Interessenten kennen sech ennert renpa@lgk.lu mellen.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Amateur-Funk-Atelier LX9LTE

Méiglech Aktivitéiten:

  • Informatiounen iwwert den Amateurfunk

  • Funken op VHF an UHF. Analog an Digital.

  • Funken op Kuerzwell (weltwäit Verbindungen).

  • Lauschteren vu Radio op Kuerzwell.

  • Bauen vun Amateurfunk-Antennen.

  • Bauen vun einfachen elektronesche Schaltungen. (z.B. Bauen vun engem Mëttelwelle-Sender, UKW-Radio)

  • Entwerfen vun QSL Kaarten (Postkaarten, déi am Amateurfunk ausgetosch gin).

Den Atelier leeft op Rendez-Vous, falls genuch Interessenten sech mellen.

Email: renpa@lgk.lu