Lycée Guillaume Kroll

Hospitation

Hospitatioun

Bei der Hospitatioun verflichten sech di zwee Enseignante ganz oppen an éierlech mateneen ze sinn a näischt no baussen ze droen.

Well mir Enseignanten ëmmer nëmmen op eis eegen Analys ugewise sinn, soll d'Hospitatioun als eng Beräicherung duerch eng Analys vu bausse sinn.

Virun der Hospitatioun
  1. Et sicht ee sech en Hospitatiounspartner eraus. Mindestens 2 Terminer/Semester, wou jidder Enseignant eemol hospitéiert gëtt an eemol hospitéiert.
  2. Den Oflaf vun der Hospitatioun gëtt gekläert; Inhalt, Didaktik, de Stand vun der Klass,... . Net ze vill Informatiounen dem Beobachter ginn, net dat e sech schonns am Virfeld seng Meenung mëscht.
  3. Den hospitéierten Enseignant leed 1-3 Beobachtungsoptreeg fest: ass mäin Unterrecht kloer a verständlech? wéi schwätzen ech? wéi ass meng Kierpersprooch? etc.
Während der Hospitatioun

De Beobachter hält sech un die festgeluechten Optreeg. Hie beschränkt sech op dat wat e gesäit, héiert, wéi laang et dauert, wéi oft et geschitt a wéi d'Reaktioun an d'Verhale vun de Schüler ass.

No der Hospitatioun
  1. Réckmeldung vun den Observatiounen: Den hospitéierten Enseignant lauschtert no, stellt dee Moment keng Froen an hëlt sech Noten. Deen anere seet just wat e festgestallt huet a gëtt keen Uerteel iwwert d'Stonn of, oder seet net wéi hien et besser gemaach hätt.
  2. Beim Gespréich gëtt net bewärt oder beléiert. D'Gespréich ass oppen, transparent an éierlech.
  3. D'hospitéiert Léierpersoun seet wat si verstanen huet, ka Froe stellen an hir Iwwerleeungen zu den Observatioune maachen ouni sech mussen ze rechtfertegen.